Vanuatu bir vergi cenneti olarak bilinir. Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve Dünya Bankasının 2011 yılı verilerine yöre en kolay iş yapılan Pasifik ülkesi Vanuatu olarak kaydedilmiştir. Ülkedeki siyasi istikrar mevcut ve ülke nüfusunun hemen hemen tamamının yaşadığı en büyük altı adasında alt yapı oldukça gelişmiştir. Son derece eğitimli bir insan kaynağına sahiptir. İşsizlik oranı % 1,7’dir. Kişi başına düşen milli gelir 4900 USD’dir.

Vanuatu’nun 50 milyon dolarlık ihracatı, Hindistan cevizi, et ve hayvansal ürünler, kakao, kereste, kava ve kahve dış satımı ile gerçekleşir. 150 milyon ithalatını başta makine ekipmanlar olmak üzere, gıda ve petrol dış alımları oluşturur.

1998 yılında başlatılan bir programla özel sektörün gelişmesi teşviklerle desteklenmeye başlamıştır. Birçok benzersiz özellikleri ile geliştirilmiş çevre, yatırımcılara açık bir cazibe merkezidir. Yabancı yatırımcılar Vanuatu’da kolaylıkla mülkiyet edinip alım satımını gerçekleştirebilir. Gelişen bir offshore finans merkezi olup. Turizm, imalat ve işleme ve maden işletme ile ilgili ithalat işlemleri gümrük vergisinden muaftır. Ülkenin ekonomi politikası özel sektörün gelişmesine ortam sağlamak olarak özetlenebilir. Ülkede yatırım yapmayı düşünen girişimcilere Vanuatu Yatırımları Geliştirme İdaresi tüm kolaylıkları sağlamakta ve işlemlerini başlatmaktadır.

Turizm: Vanuatu’da turizm, farklı kültür ve eşsiz doğal güzellikleri nedeniyle son 25 yıldır gelişmektedir. Turizm sektörünün ülke ekonomisindeki payı % 40’dır. Yıllık olarak 230 bin civarında kişi Vanuatu’yu ziyaret eder. Vanuatu Cumhuriyeti’nde genellikle 50 bin dolar ve üstü sermaye gerektiren yabancı yatırımcılar teşvikler alır. Vanuatu Turizm Ofisi (VTO) ve Ulusal Turizm Geliştirme Ofisleri turizm yatırımcılarına planlama, geliştirme ve eğitim alanlarında destek sağlar.

Tarım: Hindistan cevizi , kakao, kava adı verilen bir cins karabiber ve büyükbaş hayvan Vanuatu’nun ana ihraç ürünler olup ülke bu alanlarda katma değer yaratacak yatırımlar için fırsatlar sunar. Büyükbaş hayvancılığının gelişmesi ile süt ürünleri işlenmesi ve üretimi de Vanuatu’da ve komşu Yeni Kaledonya’da yatırımcıları bekleyen alanlardandır. Ülkede bulunan taze yiyecek ve fındık bolluğu da ihracatçılar açısından yatırım yapılabilecek, geliştirilmeyi bekleyen alanlar olarak durmaktadır. Tanna türü kahvenin de küçük bir bölümü ekonomiye kazandırabilmekte ve geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Vanuatu’nun ekilip biçilir durumdaki arazilerinin sadece üçte biri kullanılır durumdadır. İklimin tüm yıl boyunca ürün yetiştirmeye imkan sağlaması ve verimli toprakları Vanuatu’da tarım açısından önemlidir. 2009 yılı verilerine göre tarım sektörünün ülke ekonomisine katkısı % 19’dur. 6680 kilometrekarelik ayrıcalıklı ekonomik bölgeye sahip olmasına rağmen, Vanuatu’nun deniz ürünleri büyük ölçüde işletilmeden durmaktadır.

Ormancılık: 2010 – 2020 yılları arasındaki ulusal ormancılık politikası içerisinde orman alanlarının geliştirilmesi ve işletilmesi de Vanuatu devletinin önceliklerindendir. Yüksek değerli sandal ağacı ve maun ağacı gibi türlerin üretiminin artırılması ve ihracat için orman ürünlerinin geliştirilmesi de en önemli hedeflerdendir.

İmalat Sanayii: Katma değerli ürünlerin işlenmesine verilen önemin artması ile imalat sektörü orta vadede büyük bir gelişim gösterecektir. Ülkenin artan ticaret açığı gereksiz ürün ve hizmet ithalatını azaltmayı zorunlu hale getirmektedir.

Madencilik: 1970 yılından bu yana ülkede madencilik arama faaliyetleri devam etmekte ve ülke değerli metaller ve manganez açısından önemli rezervlere sahiptir. Madencilik arama ve işletme faaliyetleri 1986 yılında yürürlüğe giren (CAP 196) sayılı Maden Kanunla özel izin ve lisanslarla mümkündür.